Zuzanna                      Frankiewicz 

copyright Zuzanna Frankiewicz 2021

UZDRAWIANIE                      FOTOGRAFIĄ

UZDRAWIANIE                       FOTOGRAFIĄ

Z BLISKA

Gdy przyjrzysz się bliżej dostrzeżesz ile piękna kryje się w szczególe