Zuzanna                      Frankiewicz 

copyright Zuzanna Frankiewicz 2021

UZDRAWIANIE                      FOTOGRAFIĄ

UZDRAWIANIE                       FOTOGRAFIĄ

Kreacja

Odpuszczenie

Geometria Ciała

Intuicja

Przepływ

Sensualność

Energia

Pierwotność

Kobiecość

Las jak dom

Dzika Kobieta

Powietrze

Natura

Łagodność

Cienie

Królowa czerwieni

Woda