Zuzanna                      Frankiewicz 

copyright Zuzanna Frankiewicz 2021

UZDRAWIANIE                      FOTOGRAFIĄ

UZDRAWIANIE                       FOTOGRAFIĄ

Kreacja

Dzika Kobieta

Odpuszczenie

Bliskość

Geometria Ciała

Intuicja

Cienie

Przepływ

Łagodność

Sensualność

Energia

Pierwotność

Przepływ

Natura

Kobiecość

Las jak dom

Lekkość